พฤติกรรมการใช้ Social Media ของบริษัทใน Fortune 100

3
63

เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัท Burson-Marsteller ได้ทำการรายงานพฤติกรรมการใช้งานสื่อทางสังคม (Social Media) ของบริษัทใน Fortune Global 100 ซึ่งทั้ง 100 บริษัืทสามารถแบ่งได้เป็น

  • 29 บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 48 บริษัทในทวีปยุโรป
  • 20 บริษัทในทวีปเอเซีย
  • 3 บริษัทในทวีปอเมริกาใต้

ซึ่งเป็นการสำรวจและเก็บข้อมูลในช่วง พฤศจิกายน 2009 ถึง มกราคม 2010 ของสื่อทางสังคมที่ได้รับความนิยมสูงสุดสี่อันดับแรกทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Corporate Blog ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่าง ดังนี้
 
พบว่าร้อยละ 79 มีการใช้สื่อทางสังคมอย่างน้อยหนึ่งสื่อจากสื่อทางสังคมที่ใช้พิจารณาในการสำรวจนี้ ในขณะเดียวกันมีเพียงร้อยละ 20 ที่ใช้สื่อทางสังคมครบทั้งสี่สื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้บริโภค
 

ร้อยละของบริษัทที่ใช้สื่อทางสังคมที่กำหนดในการสำรวจอย่างน้อยหนึ่งสื่อ

 

ร้อยละของบริษัทที่ใช้สื่อทางสังคมที่กำหนดในการสำรวจครบทั้งสี่สื่อ

 
โดยที่ Twitter เป็นสื่อทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก 100 บริษัทแรกใน Fortune Global 500 index ที่ร้อยละ 65 ตามมาด้วย Facebook Fan Page และ YouTube Channel ที่ร้อยละ 54 และ 50 ตามลำดับ ในขณะที่หนึ่งในสามของบริษัทเหล่านั้นยังมีการใช้ Corporate Blog เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าและผู้บริโภค
 

ร้อยละของบริษัทที่ใช้สื่อทางสังคมแต่ละประเภท

 
บริษัทส่วนใหญ่นั้นมีระดับการใช้งานสื่อทางสังคมที่ค่อนข้างสูง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มาจากการใช้งาน Twitter โดยร้อยละ 82 ของบริษัทเหล่านั้นมีการ Tweet ในทุกสัปดาห์เฉลี่ยบริษัทละ 27 tweets ในขณะที่ร้อยละ 59 มีการโพสต์ข้อความใน Facebook Fan Page เฉลี่ย 3.6 โพสต์ต่อบริษัท ในส่วนของการแชร์วีดีโอและการเขียนบล็อกนั้นมีความถี่และปริมาณที่น้อยกว่า โดยมีการแชร์วีดีโอผ่าน YouTube ในรอบหนึ่งเดือนคิดเป็นร้อยละ 68 และร้อยละ 36 สำหรับการเขียนบล็อก
 

ความถี่และปริมาณการมีส่วนร่วมผ่านสื่อทางสังคม

 
คราวหน้ามาดูกันว่าแล้วพฤติกรรมการใช้ Social Media ของบริษัทในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร อย่าลืมติดตามกันนะครับ

3 COMMENTS

  1. ดีมากน้อง ถ้าชอบก้อ subscribe ด้านขวาบน ได้เลย อิอิ ^^

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here