พฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคม YouTube ของภาคธุรกิจในประเทศไทย

0
87

โพสต์สุดท้ายแล้วนะครับกับซีรี่ส์ของการใช้งาน Social Media ของภาคธุรกิจในประเทศไทย ตอนสุดท้ายนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับ YouTube Channel นะครับ

การสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย สำหรับกลุ่มบริษัทใน SET 50 โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 4 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) 9 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) 2 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 7 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 12 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) 11 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 5 บริษัท

โดยที่ในการสำรวจครั้งนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของกลุ่มบริษัทใน SET 50 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 12 สิงหาคม 2553

แสดงให้เห็นถึงการใช้งาน YouTube Channels ในภาคธุรกิจและกระแสตอบรับจากผู้ใช้งานทั่วไปที่ค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะผู้ใช้งานทั่วไปยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของ YouTube Channel

เมื่อพิจารณาถึงการใช้งาน YouTube Channels พบว่ากลุ่มบริษัทใน SET 50 มีการโพสต์วีดีโอผ่าน YouTube Channel เฉลี่ยเพียง 4.5 วีดีโอตลอดช่วง 1 มิ.ย. – 12 ส.ค. 2553 โดยมีผู้สมัครเป็นสมาชิกเฉลี่ยเพียง 8.88 คน และวีดีโอได้รับการเปิดดูเฉลี่ย 818.63 ครั้งเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงการใช้งาน YouTube Channels ในภาคธุรกิจและกระแสตอบรับจากผู้ใช้งานทั่วไปที่ค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะผู้ใช้งานทั่วไปยังไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของ YouTube Channel ประกอบกับบริษัทที่ใช้ YouTube Channel ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเสนอโฆษณาทางโทรทัศน์ผ่านสื่อนี้มากกว่า ทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วบริษัทสามารถที่จะนำเสนอบทสัมภาษณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนรายละเอียดเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านสื่อทางสังคมอย่าง YouTube Channel ได้มากกว่าโฆษณาทางโทรทัศน์

โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีการโพสต์วีดีโอผ่าน YouTube Channel มากที่สุด 21 วีดีโอ ตามมาด้วยบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ที่ 6 วีดีโอ และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ 3 วีดีโอ ดังแสดงใน ภาพที่ 3 39

แสดงร้อยละการใช้งาน YouTube Channels
แสดงพฤติกรรมการใช้งาน YouTube Channels ของบริษัทและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานทั่วไป
แสดงจำนวนการโพสต์วีดีโอของแต่ละบริษัท

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here