พฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคม Twitter ของภาคธุรกิจในประเทศไทย

0
79

จากสองโพสต์ที่แล้วครับ เราได้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้งาน Social Media โดยรวม และการใช้งาน Facebook ไปแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นเวลาของ Twitter เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร

การสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย สำหรับกลุ่มบริษัทใน SET 50 โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 4 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) 9 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) 2 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 7 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 12 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) 11 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 5 บริษัท

โดยที่ในการสำรวจครั้งนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของกลุ่มบริษัทใน SET 50 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 12 สิงหาคม 2553

ร้อยละ 73.82 เป็นการทวีต (Tweet) ของบริษัทเอง ร้อยละ 22.04 เป็นการตอบสนองการทวีตของผู้ใช้งานอื่น และมีเพียงร้อยละ 4.14 เป็นการรีทวีต (Retweet) ข้อความสั้นของผู้ใช้งานอื่น แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วม (Engage) กับผู้ใช้งาน Twitter อื่นๆที่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ข้อความสั้นของบริษัทเองเท่านั้น

เมื่อพิจารณาถึงการใช้งาน Twitter Accounts พบว่ากลุ่มบริษัทใน SET 50 มีการทวีต (Tweet) ข้อความสั้นผ่าน Twitter Accounts เฉลี่ย 15.69 ข้อความต่อสัปดาห์ และมีจำนวนผู้ติดตามเฉลี่ย (Followers) 3,170 คน ในขณะที่จำนวนผู้ใช้งานที่บริษัทติดตาม (Following) เฉลี่ย 1,379 คน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีการใช้งาน Twitter Accounts สูงถึงร้อยละ 77.78 (ภาพที่ 3 30) และมีจำนวนผู้ติดตามเฉลี่ย(Followers) ที่ 5,172 คน อันดับถัดมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีการใช้งานร้อยละ 60 และมีจำนวนผู้ติดตามเฉลี่ย(Followers) ที่ 5,431 คนซึ่งสูงกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินเล็กน้อย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมการใช้งาน Twiiter Accounts ของบริษัทเหล่านี้ พบว่าร้อยละ 73.82 เป็นการทวีต (Tweet) ของบริษัทเอง ร้อยละ 22.04 เป็นการตอบสนองการทวีตของผู้ใช้งานอื่น และมีเพียงร้อยละ 4.14 เป็นการรีทวีต (Retweet) ข้อความสั้นของผู้ใช้งานอื่น แสดงให้เห็นการมีส่วนร่วม (Engage) กับผู้ใช้งาน Twitter อื่นๆที่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นการเผยแพร่ข้อความสั้นของบริษัทเองเท่านั้น

แสดงค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งการ Tweet ผ่าน Twitter Account ของบริษัท
แสดงร้อยละการใช้งาน Twitter Accounts
แสดงค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ติดตาม (Followers) Twitter Accounts ของบริษัท และจำนวนผู้ใช้งานที่บริษัทติดตาม (Following)
แสดงร้อยละกิจกรรมการใช้งาน Twitter Accounts ของบริษัท

โดยบริษัทที่มีจำนวนผู้ติดตามสูงสุดสามอันดับแรก ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ได้แก่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนผู้ติดตามสูงถึง 14,923 คน ตามมาด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนผู้ติดตาม 12,352 คน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีจำนวนผู้ติดตามทั้งสิ้น 11,852 คน

แสดงร้อยละของพฤติกรรมการใช้งาน Twitter ของบริษัท
แสดงจำนวนผู้ติดตามของ Twitter Accounts ของแต่ละบริษัท

แล้วตอนหน้ามาพบกับตอนสุดท้ายของซีรี่ส์พฤติกรรมการใช้งาน Social Media นะครับ จะเป็นพฤติกรรมการใช้งานของ YouTube Channel นั่นเอง

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here