พฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคม Facebook ของภาคธุรกิจในประเทศไทย

2
67

ต่อเนื่องจากโพสต์ที่แล้วนะครับที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Social Media ของกลุ่มบริษัทใน SET50 ครับ คราวนี้เราลองมาพิจารณาเจาะลงไปที่พฤติกรรมการใช้งาน Facebook กันเลยนะครับ
การสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย สำหรับกลุ่มบริษัทใน SET 50 โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้
 

  • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 4 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) 9 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) 2 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 7 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 12 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) 11 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 5 บริษัท

 
โดยที่ในการสำรวจครั้งนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของกลุ่มบริษัทใน SET 50 และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 12 สิงหาคม 2553

Facebook Fan Page เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ หรือ เป็นเพียงกระแสคลื่นกระแสหนึ่งในมหาสมุทรอันกว้างใหญ๋ เวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นคำตอบ

พิจารณาถึงการใช้งาน Facebook Fan Page พบว่ากลุ่มบริษัทใน SET 50 มีการโพสต์ข้อความใน Facebook Fan Page เฉลี่ย 5.92 ข้อความต่อสัปดาห์ และจำนวนแฟนใน Facebook Fan Page เฉลี่ยอยู่ที่ 6,587 คน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีการใช้งาน Facebook Fan Page สูงถึงร้อยละ 77.78 และมีจำนวนแฟนเฉลี่ยที่ 10,980 คน อันดับถัดมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีการใช้งานร้อยละ 60 และจำนวนแฟนเฉลี่ย 9,993 คน ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ แม้ว่าจะมีร้อยละการใช้งานสูงเป็นอันดับสามที่ร้อยละ 45.45 แต่จำนวนแฟนเฉลี่ยกลับอยู่ที่อันดับสี่ ที่จำนวน 1,133 คน

นอกจากนี้จาก พบว่าการมีส่วนร่วมของแฟนต่อ Facebook Fan Page นั้นค่อนข้างสูงมาก โดยร้อยละ 91.46 ของข้อความที่บริษัทโพสต์นั้นจะได้รับ “Like” จากแฟน และร้อยละ 79.70 ได้รับ “Comment” จากแฟน ยิ่งไปกว่านั้นร้อยละของข้อความที่แฟนเข้าไปโพสต์บน Facebook Fan Page ของบริษัทนั้นคิดเป็นร้อยละ 73.95 แสดงให้เห็นถึงความสนใจของแฟนที่มีต่อ Facebook Fan Page ของบริษัทที่ค่อนข้างสูง

แสดงค่าเฉลี่ยจำนวนการโพสต์ข้อความลงบน Facebook Fan Page
แสดงร้อยละการใช้งาน Facebook Fan Page
แสดงจำนวนแฟนเฉลี่ยของ Facebook Fan Page
แสดงร้อยละการมีส่วนร่วมของแฟนต่อ Facebook Fan Page ของบริษัท
แสดงร้อยละของพฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของบริษัท

โดยบริษัทที่มีจำนวนแฟนสูงสุดสามอันดับแรก ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนแฟนสูงถึง 55,753 คน ตามมาด้วย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีจำนวนแฟน 23,715 คน และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มีจำนวนแฟนทั้งสิ้น 17,225 คน

แสดงจำนวนแฟนของ Facebook Fan Pages ของแต่ละบริษัท

สรุปได้ว่ากลุ่มบริษัทใน SET50 มีความตื่นตัวในการใช้ social media อย่าง Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากครับ นับว่า Facebook Fan Page เป็นเครื่องคือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัท องค์กร หรือแม้แต่กลุ่ม SMB ในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภค

Facebook Fan Page เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ หรือ เป็นเพียงกระแสคลื่นกระแสหนึ่งในมหาสมุทรอันกว้างใหญ๋ เวลาเท่านั้นครับที่จะเป็นคำตอบ

 

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here