Wednesday, September 23, 2020
เป็นไงบ้างครับกับ MBA 1st Year Review ตอนที่ 1 หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคน ไม่มากก็น้อยนะครับ เนื้อหาค่อนข้างเยอะ ตามไปอ่านตอนที่สอง กันต่อได้เลยครับ Economics for Business Management (2604677) เนื้อหา: แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ บทบาทของเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางการจัดการ ภาวะเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์และการประมาณอุปสงค์ การวิเคราะห์และการประมาณการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด การกำหนดราคาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ บทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อกิจกรรมธุรกิจ ตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจ ความเห็นผู้เขียน: วิชานี้เป็นวิชาที่ตอนแรกผมรู้สึกไม่อยากเรียนที่สุด แต่มันเป็นวิชาบังคับ ยังไงก็ต้องเรียน วิชานี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ Micro Economic กับ...
หลังจากที่ได้ร่ำเรียนมาปีกว่าๆ จึงอยากมาแบ่งปันว่าที่ผู้เขียนเรียนไปหนึ่งปีเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง และมีความรู้สึกกับวิชาเหล่านั้นอย่างไรบ้าง ที่่ผ่านมาผู้เขียนก็ต้องขอบอกเลยว่า การเรียน MBA ช่วยเปิดโลกและมุมมองความคิดของผู้เขียนเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะเรียนเยอะเรียนมากเรียนยาก รายงานเพียบ ก็ตาม อย่างไรก็ดีมีบางวิชาที่ผู้เขียนรู้สึกว่า จะเรียนไปทำไมฟระ แต่อย่างว่านี่คือหลักสูตรบริหารธุรกิจ ดังนั้นมันเป็นการเรียนภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งก็เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่รู้จะทำธุรกิจด้านไหน (อย่างเช่นผู้เขียน) ที่ทำให้ได้เห็นโลกธุรกิจในด้านต่างๆ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่า ภาพรวม โดยภาพรวมแล้วผู้เขียนรู้สึกว่า การเรียน MBA ตอบโจทย์หลายอย่างในใจผู้เขียน ถึงแม้บางวิชาจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ อย่าง พวกบัญชี แต่ก็ได้ประโยชน์มากมาย เพราะมันเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจเลยทีเดียว โดยส่วนตัวผู้เขียนมองว่า รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับ และวิชาเลือก มีความกลมกล่อมเหมาะสม สำหรับหลักสูตร MBA ได้อย่างดีทีเดียว แต่ก็มีบางส่วนที่รู้สึกว่าเนื้อหาจะเก่า ไปสักนิด อาทิเช่น ในหลายๆ วิชาจะเน้นยกตัวอย่างหรือกรณีศึกษา...
error: Content is protected !!