พฤติกรรมการใช้ Social Media ของบริษัทใน SET50

2
61

การสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อทางสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย สำหรับกลุ่มบริษัทใน SET 50 โดยแบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้
 

  • กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) 4 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials) 9 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) 2 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) 7 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร (Resources) 12 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (Services) 11 บริษัท
  • กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) 5 บริษัท

 
โดยที่ในการสำรวจครั้งนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานสื่อทางสังคมของกลุ่มบริษัทใน SET 50 ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยสามอันดับแรก ได้แก่ Facebook Twitter และ YouTube การเก็บข้อมูลเป็นการเรียกขอข้อมูลผ่านทาง Facebook API Twitter API และ YouTube API ตามลำดับ และมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 12 สิงหาคม 2553

Facebook Fan Page และ Twitter เป็นสื่อทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก 50 บริษัทใน SET 50

พบว่าร้อยละ 60 ของบริษัทใน SET 50 มีการใช้สื่อทางสังคมอย่างน้อยหนึ่งสื่อจากสื่อทางสังคมอย่าง Facebook Twitter และ YouTube ในขณะเดียวกันมีเพียงร้อยละ 20 ที่ใช้สื่อทางสังคมครบทั้งสามสื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าหรือผู้บริโภค โดยที่กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินมีการใช้สื่อทางสังคมอย่างน้อยหนึ่งสื่อสูงถึงร้อยละ 88.89 ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ร้อยละ 63.64 และ 60.00 ตามลำดับ
 

ร้อยละของบริษัทใน SET 50 ที่ใช้สื่อทางสังคมที่กำหนดในการสำรวจอย่างน้อยหนึ่งสื่อ

 

ร้อยละของบริษัทใน SET 50 ที่ใช้สื่อทางสังคมที่กำหนดในการสำรวจครบทั้งสามสื่อ

 
โดยที่ Facebook Fan Page และ Twitter เป็นสื่อทางสังคมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก 50 บริษัทใน SET 50 ใกล้เคียงกันที่ร้อยละ 50 และ 48 ตามลำดับ ในขณะที่ร้อยละ 22 ของบริษัทเหล่านี้มีการใช้ YouTube Channel เป็นช่องทางในการเผยแพร่คลิปวีดีโอต่างๆ ของบริษัท โดยส่วนใหญ่เป็นการนำโฆษณาทางทีวีของบริษัท มาทำเป็นคลิปวีดีโอแล้วเผยแพร่ใน YouTube Channel
 

ร้อยละของบริษัทที่ใช้สื่อทางสังคมแต่ละประเภท

2 COMMENTS

  1. […] ต่อเนื่องจากโพสต์ที่แล้วนะครับที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน Social Media ของกลุ่มบริษัทใน SET50 ครับ คราวนี้เราลองมาพิจารณาเจาะลงไปที่พฤติกรรมการใช้งาน Facebook กันเลยนะครับ […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here